Image is not available

At your disposal since 1996

At your disposal since 1996

At your disposal since 1996

Slider
България – европейско търговско дружество - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

България – Европейско търговско дружество – такова е дружество, учредено в България и купуващо / продаващо стоки в Европейският Съюз (ЕС), или което търгува с поне една страна, която е членка на Европейския Съюз. Такова дружество се явява данъчно изгоден инструмент за бизнеса в границите на Европейския Съюз.


Подходящата бизнес структура е Дружество с Ограничена Отговорност (ООД). Няма изисквания за националността на директорите или съдружниците. Необходими са минимум 1 директор и 1 регистриран съдружник. Минималният уставен капитал е
EUR 1.00 (2.00 лева). Всички дружества трябва да поддържат счетоводни книги и да подават годишни данъчни отчети и статистически форми. Българско дружество регистрирано по ДДС и VIES е задължено да декларира месечен отчет по ДДС, придружен от фактури за покупко-продажба и VIES декларация, която трябва да бъде подадена не по-късно от 14 дни след края на съответния месец. Дължимото ДДС към държавния бюджет трябва да бъде платено не по-късно от същия срок. Периодът за възстановяването на ДДС-то етри месеца.

 

За повече информация за корпоративните и данъчните закони, вижте RESOURCES.

Данъци върху печалби от чужбина – 10% Публичен регистър на съдружници – Да
Минимален размер на внесен капитал – EUR 1.00

Изисквания за идентификация – нотариално

заверено копие на лична карта

Данъчни спогодби – има достъп до 68

Споразумения, вижте RESOURCES

Информация за притежателя на акциите на

приносител – не приложимо

Време на доставка – 20 работни дни            

Разкриване на бенефициарния собственик

Не приложимо

Минимален брой директори – 1

Декларация за бенефициарния собственик

не е необходима

Местен директор – не е необходим

Документи, съхранявани на адреса на

управление – няма специални изисквания

Местен секретар – не е необходим

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – да

Корпоративни директори – не разрешени

Изисквания за подготвяне на годишни

данъчни отчети– да

Корпоративни съдружници –разрешени

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – няма

Акции на приносител – не разрешени

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES.

Минимален брой съдружници – 1 Черен списък на FATF – не е в списъка

ОСНОВЕН ПАКЕТ

- Услуги за учредяване на дружеството

-   Резервация на име на дружеството           EUR 20

-   Подготовка на учредителни документи    EUR 300

-   Подаване на молба в Регистъра                 EUR 55

-   Печат на дружеството                                 EUR 25

    

- Услуги по поддръжка на бизнеса

      -         предоставяне на регистрационен адрес    EUR 450

за една година

- помощ при отваряне на банкова сметка      EUR100

 

Общо за първата година:                                      EUR 950.00    

 

Втора и последващи години:                                 EUR 700.00

- Услуги за поддръжка на бизнеса

       -         предоставяне на регистрационен адрес    EUR 450

за една година

-   помощ при отваряне на банкова сметка      EUR100

-   помощ при подготвяне на документи          EUR150

за банката

 

Цената за счетоводни услуги за втората година ще бъде изчислена допълнително въз основа на бизнес параметрите на дейността на дружеството (броя на документите, регистрация по ДДС, броя на ДДС транзакции, страните в които се извършва бизнес дейност, оборота и др.)

Регистрация по ДДС                                                            EUR 100

Депозит за счетоводни услуги                                             EUR550

porychai

САВА Мениджмънт ООД