Image is not available

At your disposal since 1996

At your disposal since 1996

At your disposal since 1996

Slider
ГИБРАЛТАР - нерезидентна компания - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

Гибралтар е задморска територия на Великобритания, намираща се в най-южната част на Пиринейския полуостров на входа на Средиземно море. Има площ 6.0 км2 (2.3 кв.мили) и граничи на север с Провинция Кадис в Андалусия, Испания. За повече информация, вижте RESOURCES.

 

Гибралтарско нерезидентно дружество обикновено се използва за международна търговска и холдингова дейност, но също така е подходящо за всякакъв друг вид нерегулирана дейност. За повече информация за корпоративните и данъчните закони, вижте RESOURCES.

 

 

Данъци върху печалби от чужбина – Няма Публичен регистър на акционери – Да
Мин. платим акционерен капитал – Няма

Информация за бенефициарния собственик

съхранявани при лицензирания регистратор

Данъчни спогодби – няма достъп

Информация за притежателя на акциите на

приносител – не приложимо

Време на доставка – 20 работни дни            

Разкриване на бенефициарния собственик

по решение на съда

Минимален брой директори – 1

Декларация за бенефициарния собственик

изисква се

Местен директор – не е необходим

Документи, съхранявани на адреса на управление

– счетоводни документи

Местен секретар – не е необходим

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – балансов отчет

Корпоративни директори – разрешени

Изисквания за подготвяне на годишни данъчни

отчети – няма

Корпоративни акционери – разрешени

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – няма

Акции на приносител – НЕ  

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES.

Минимален брой акционери – 1 Черен списък на FATF – не е в списъка

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 

  - Услуги за учредяване на дружеството

             - комплект основни корпоративни документи

 

Първа година: EUR 1,750.00    

Втора и последващи години: EUR 700.00 

 

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА: 

Услуги за учредяване на дружеството: Резервация на име на дружеството
  Подготовка на учредителни документи
  Подаване на молба в Регистъра
Апостилиран комплект корпоративни документи: Удостоверение за учредяване
  Меморандум за учредяване и Устав
  Протокол от първото събрание на дружеството

porychai

САВА Мениджмънт ООД