Image is not available

At your disposal since 1996

At your disposal since 1996

At your disposal since 1996

Slider
ПАНАМА - международно търговско дружество - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

Панама, официално наричана Република Панама, е най-южната държава в Централна Америка и цялата Северна Америка. Разположена на провлака, съединяващ Северната и Южната Америка, тя граничи с Коста Рика на запад, с Колумбия на югоизток, с Каробското море на север и Тихия океан на юг. За повече информация, вижте RESOURCES.

 

Панамско международно търговско дружество обикновено се използва за международна търговска дейност, но също така е подходящо за всякакъв друг вид нерегулирана дейност.  Панамска офшорна компания може да бъде използвана и холдинг компания. За повече информация за корпоративните и данъчните закони, вижте RESOURCES.

 

Данъци върху печалби от чужбина – Няма Публичен регистър на акционери – Не
Мин. платим акционерен капитал – $1.00

Информация за бенефициарния собственик

съхранявани при лицензирания регистратор

Данъчни спогодби – няма достъп

Информация за притежателя на акциите на

приносител – съхранявани при лицензирания

регистратор

Време на доставка – 20 работни дни            

Разкриване на бенефициарния собственик

по решение на съда

Минимален брой директори – 3

Декларация за бенефициарния собственик

изисква се

Местен директор – не е необходим

Документи, съхранявани на адреса на управление

– няма специални изисквания

Местен секретар – не е необходим

Изискване за подаване на годишни данъчни

отчети – няма

Корпоративни директори – разрешени

Изисквания за подготвяне на годишни данъчни

отчети – няма

Корпоративни акционери – разрешени

Изискване за одит на годишни данъчни

отчети – няма

Акции на приносител – Да, съхранявани

при лицензирания регистратор

Изискванията на процедурите

за надлежна проверка на клиентите

(т.н. дю дилиджънс): вижте

RESOURCES.

Минимален брой акционери – 1 Черен списък на FATF – не е в списъка

 

ОСНОВЕН ПАКЕТ

ОСНОВЕН ПАКЕТ

 

  - Услуги за учредяване на дружеството

             - комплект основни корпоративни документи

 

Първа година: EUR 900.00     

Втора и последващи години: EUR 700.00

 

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА: 

Услуги за учредяване на дружеството: Резервация на име на дружеството
  Подготовка на учредителни документи
  Подаване на молба в Регистъра
Апостилиран комплект корпоративни документи: Удостоверение за учредяване
  Меморандум за учредяване и Устав
  Протокол от първото събрание на дружеството

porychai

САВА Мениджмънт ООД